Zadbaj o bezpieczeństwo przetwarzania informacji

w Twojej firmie

Tworzymy kompleksowe projekty RODO. Dopasowujemy je indywidualnie do każdego Klienta,
wdrażamy oraz dbamy o zachowanie ciągłości funkcjonowania.

O projekcie EuroRODO

Projekt EuroRODO realizowany jest we współpracy z adwokatami oraz radcami prawnym posiadającymi bogate doświadczenie w ochronie danych osobowych i poprawie bezpieczeństwa przetwarzania informacji. Realizujemy kompleksowe projekty oraz wdrożenia w ramach wprowadzenia w małych i średnich przedsiębiorstwach rozwiązań wymaganych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanym w skrócie RODO.

4 etapy w procesie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych

1.
Audyt zgodności
2.
Analiza ryzyka
3.
Wdrożenie procedur
4.
Outsourcing ABI/IOD
1.
Audyt zgodności
2.
Analiza ryzyka
4.
Outsourcing ABI/IOD
3.
Wdrożenie procedur

Audyt zgodności RODO

 • Pomagamy ustalić i zweryfikować zachodzące w firmie procesy, w których dochodzi do przetwarzania danych osobowych.
 • Przedstawiamy i proponujemy działania, których wdrożenie poprawi ochronę danych osobowych, a także dostosuje ją do przepisów RODO.
 • Wskazujemy obszary, w których ochrona nie jest wystarczająca lub występują uchybienia w tym zakresie.
 • Przeprowadzamy kompleksowe badanie ochrony danych osobowych.
Audyt zgodności RODO
Analiza ryzyka RODO

Analiza ryzyka

 • Przeanalizowanie stosowanych zabezpieczeń do istniejących zagrożeń z zakresu:
  – Przetwarzania danych.
  – Kategorii danych z uwzględnieniem specyfiki jednostki oraz jej warunków techniczno-organizacyjnych.
 • Przygotowanie raportu zawierającego wnioski pokontrolne oraz rekomendacje w celu zminimalizowania ryzyka.
 • Weryfikacja obowiązujących zabezpieczeń i ich zgodności wymaganego poziomu ochrony.
 • Dokonanie identyfikacji procesów przetwarzania.

Wdrożenie procedur RODO

 • Wprowadzenie mechanizmów zabezpieczających przetwarzane dane osobowe.
 • Przygotowanie i wdrożenie odpowiedniej dokumentacji.
 • Przygotowanie niezbędnych ewidencji do przetwarzania danych osobowych.
 • Przeprowadzenie szkolenia kadry managerskiej oraz pracowników pod kątem  ochrony danych osobowych.
 • Dostosowanie istniejącej dokumentacji do wymogów ochrony danych osobowych wynikających z RODO.
Wdrożenie procedur RODO
Outsourcing RODO

Outsourcing ABI/IOD

 • Możliwość kompleksowego outsourcingu IOD wraz z pełnym wsparciem prawników.
 • Dostęp do specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Zapewnienie stałej obsługi oraz monitoring procesów przetwarzania danych osobowych.
 • Zapewnienie wsparcia IOD i reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w postępowaniach związanych z ochroną danych osobowych.

Audyt zgodności RODO

 • Pomagamy ustalić i zweryfikować zachodzące w firmie procesy, w których dochodzi do przetwarzania danych osobowych.
 • Przedstawiamy i proponujemy działania, których wdrożenie poprawi ochronę danych osobowych, a także dostosuje ją do przepisów RODO.
 • Wskazujemy obszary, w których ochrona nie jest wystarczająca lub występują uchybienia w tym zakresie.
 • Przeprowadzamy kompleksowe badanie ochrony danych osobowych.
Audyt zgodności RODO

Analiza ryzyka

 • Przeanalizowanie stosowanych zabezpieczeń do istniejących zagrożeń z zakresu:
  – Przetwarzania danych.
  – Kategorii danych z uwzględnieniem specyfiki jednostki oraz jej warunków techniczno-organizacyjnych.
 • Przygotowanie raportu zawierającego wnioski pokontrolne oraz rekomendacje w celu zminimalizowania ryzyka.
 • Weryfikacja obowiązujących zabezpieczeń i ich zgodności wymaganego poziomu ochrony.
 • Dokonanie identyfikacji procesów przetwarzania.
Analiza ryzyka RODO

Wdrożenie procedur RODO

 • Wprowadzenie mechanizmów zabezpieczających przetwarzane dane osobowe.
 • Przygotowanie i wdrożenie odpowiedniej dokumentacji.
 • Przygotowanie niezbędnych ewidencji do przetwarzania danych osobowych.
 • Przeprowadzenie szkolenia kadry managerskiej oraz pracowników pod kątem  ochrony danych osobowych.
 • Dostosowanie istniejącej dokumentacji do wymogów ochrony danych osobowych wynikających z RODO.
Outsourcing RODO

Outsourcing ABI/IOD

 • Możliwość kompleksowego outsourcingu IOD wraz z pełnym wsparciem prawników.
 • Dostęp do specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Zapewnienie stałej obsługi oraz monitoring procesów przetwarzania danych osobowych.
 • Zapewnienie wsparcia IOD i reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi w postępowaniach związanych z ochroną danych osobowych.
Wdrożenie procedur RODO

Przygotuj się do RODO!

Masz pytania lub wątpliwości?

Napisz do nas!

*

*